Trójca Święta 

Bóg z definicji wymyka się ludzkiej klasyfikacji, nie wpasujemy go w ramy naszych umysłów. Źródłem wiedzy o Nim jest Biblia, a w niej znajdujemy niezwykły obraz trzech postaci. Bóg Ojciec – Wszechmocny Bóg, na którego słowo powstał świat, z miłości do ludzi stał się jednym z nich. Jezus – Bóg w ludzkiej postaci – żył, pracował, jadł, nauczał, przyjaźnił się, umarł i zmartwychwstał. Powrócił do Nieba, a na Jego miejsce przyszedł Duch Święty, który mieszka w nas. //Ew. Jana 14:9-11; 16:7//

Biblia

Mimo, że starożytna, to zaskakująco aktualna. Mijają epoki, kultury, cywilizacje, jednak cechy ludzkiej natury są podobne, a Bóg jest stały we wciąż zmieniającym się świecie. Wierzymy, że Biblia jest Słowem od Boga, napisanym przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest dla nas autorytetem, punktem odniesienia i drogowskazem.
//2. List do Tymoteusza 3:16 //

Wieczność

Jedno z imion Boga to Jestem – od wieczności po wieczność. Wierzymy, że żyjemy w otaczającym nas świecie tylko przez jakiś czas, a decyzje podjęte w tym życiu wpłyną na to, gdzie spędzimy wieczność. Marzeniem Boga jest, żebyśmy spędzali ją razem z Nim, zaczynając już teraz. //List do Rzymian 6:22-23, Ew. Jana 4:14//

Zbawienie

Imię Jezus znaczy „Bóg zbawia”. Jezus przyniósł zbawienie od lęku, obaw, samotności, a przede wszystkim uratował nas od życia w oddzieleniu od Boga. Wyszedł z inicjatywą i zrobił wszystko, żebyśmy mogli mieć bliską relację i spędzić z Nim wieczność. //Psalm 62:8, Ew. Jana 3:16//

Kościół

Kościół to ludzie. Biblia przyrównuje kościół do żywego organizmu, zbudowanego z różnych, uzupełniających się elementów. Potrzebujemy siebie nawzajem, spotkań, wspólnych modlitw, relacji. Co niedzielę spotykamy się, by razem świętować, a w tygodniu mamy klimaty i wspieramy się nawzajem w mniejszych grupach. //List do Efezjan 4:15-16, 1. List do Koryntian 12:12-28//