Wychodzimy z założenia, że do Kościoła się nie chodzi – Kościołem się jest.

Pierwszy kościół składał się z grupy najbliższych przyjaciół Jezusa. Nic się pod tym względem nie zmieniło, poza tym, że to grono stale się powiększa. Każdy jest mile widziany.

Przyjdź taki, jaki jesteś.

Podczas spotkania spodziewaj się serdecznego powitania, radosnego uwielbiania – czyli muzyki poprzez którą dziękujemy Bogu za to kim jest, oraz inspirującego kazania, które czerpiąc z mądrości zawartej w Biblii, w bardzo praktyczny sposób odnosi się do współczesnej codzienności. Nie trzeba się ubierać ani zachowywać inaczej niż na co dzień – wszyscy jesteśmy tu sobą, czuj się swobodnie.